มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม สัปดาห์รวมพลังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2560) ระหว่าง 17 – 21 กรกฎาคม 2560
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น