มุ่งมั่นให้บริการ ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานศุนย์สุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

10 สิงหาคม 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น